Συγγραφή μαθηματικών κειμένων - MS Word με Equation Editor, Mathtype

Make your own free website on Tripod.com
Αν και εμπορικό πρόγραμμα, το MS-Word είναι διαδεδομένο και αποτελεί τον πιό συχνά χρησιμοποιούμενο επεξεργαστή κειμένου. O επεξεργαστής εξισώσεων (Equation Editor) που περιλαμβάνεται στο πακέτο Office της Microsoft είναι μια εύχρηστη επιλογή για να γράψει κανείς μαθηματικές σχέσεις, και ουσιαστικά, αποτελεί ένα υποσύνολο του επαγγελματικότερου προγράμματος Mathtype
Το Word προσφέρει την δυνατότητα αποθήκευσης του κειμένου ως .html σελίδα, κάτι όμως που δημιουργεί τα εξής προβλήματα: Τα προβλήματα αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν κατά το δυνατόν με την έκδοση 5 του Mathtype, η οποία παρέχει την εντολή "Save as MathPage", η οποία επιτρέπει στο χρήστη να επιλέξει εάν θα μετατραπούν οι σχέσεις σε .gif ή σε MathML μορφή. Δίνει επίσης επιλογή τρόπο μετατροπής σε ΜathML, ώστε οι σχέσεις να είναι αναγνώσιμες σε ένα ή περισσότερα από τα διαθέσιμα προγράμματα (MathPlayer, WebEQ Viewer Control, Techexplorer, ή τους browsers Mozilla, Amaya που μπορούν να "διαβάζουν" MathML. Με αυτό τον τρόπο οι εξισώσεις στοιχίζονται σωστά με το κείμενο, έχουν καλή ποιότητα κατά την εκτύπωση.
Επίσης απενεργοποιώντας ορισμένες επιλογές για βελτιστοποίηση του κειμένου, μπορεί να επηρρεάζεται η ποιότητα του τελικού αποτελέσματος, όμως λύνονται αρκετά προβλήματα συμβατότητας, ώστε να είναι αναγνώσιμο το κείμενο σε διάφορες πλατφόρμες.
Προκειμένου να κατασκευαστεί ένα κείμενο MathMl που να εμφανίζει όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήματα κατά την ανάγνωσή του από τους browsers, θα πρέπει να ακολουθεί ορισμένες προδιαγραφές, περισσότερα μπορεί να βρει κανείς στο κείμενο http://www.w3.org/Math/XSL/

Συγγραφή με TEX

Το TEX είναι λογισμικό που δημιουργήθηκε από τον Donald Knuth και είναι ευρύτατα χρησιμοποιούμενο από όσους θέλουν να γράψουν υψηλής ποιότητας τεχνικά κείμενα. Η American Mathematical Society έχει υιοθετήσει το TEX ως πακέτο λογισμικού για μαθηματικά κείμενα.
Μπορεί κανείς να βρεί το TEX είτε δωρεάν, είτε σε shareware μορφή από διάφορους δικτυακούς τόπους.
Μερικά από τα εργαλεία μετατροπής από TEX σε HTML είναι τα ακόλουθα:
 1. TeX4ht Μετατροπέας TEX σε HTML.
 2. TTH Μετατρέπει TEX και LaTEX σε HTML
 3. latex2html Μετατροπέας από LaTEX σε HTML (Perl scripts).
 4. LaTeX2hyp είναι ένα πρόγραμμα σε γλώσσα C που μετατρέπει LaTEX σε HTML, Text, TurboVision help, RTF ή WinHelp RTF.
 5. math2html ,μετατροπέας από LaTEX σε HTML3
 6. Hyperlatex επιτρέπει τη χρήση υποσυνόλου εντολών allows the use of a subset of LaTEX για δημιουργία κειμένων HTML.
 7. tex2rtf μετατρέπει LaTEX σε HTML καθώς και σε RTF, Windows Help RTF και wxHelp.
 8. To l2x είναι εργαλείο δημιουργίας HTML απο LaTEX
 9. JAM είναι μια γλώσσα με μετατροπείς για HTML, LaTEX και RTF.
 10. BETA format είναι μια ενοποίηση της γλώσσας LaTEX και της HTML σε μια μορφή παρόμοια με την HTML, με λογισμικό που τρέχει σε DOS και μετατρέπει το κείμενο είτε σε LaTEX ή HTML.
 11. YODL είναι μια γλώσσα με εργαλεία μετατροπής των κειμένων της σε LaTEX ή HTML, καθώς και σε άλλες μορφές.
 12. axtex είναι ένα εργαλείο για την εξαγωγή LaTEX "αντικειμένων" που είναι ενσωματωμένα σε HTML και να παράγει αρχεία της μορφής .tex καθώς και εικόνα για το καθένα, ώστε τελικά να δημιουργηθεί ένα HTML με εικόνες.
 13. Το HyperTeX συνίσταται σε μια συνεχώς αυξανόμενη συλλογή πρωτοκόλλων και λογισμικού που επιτρέπουν στα κείμενα που είναι γραμμένα σε TEX να ενσωματωθούν πληρέστερα στο Web (είτε μέσω .DVI είτε .PDF μορφής). Δείτε το FAQ, ή τις πληροφορίες στο LANL.

Πρέπει να σημειωθεί ότι, εκτός από το ίδιο το TEX στην κατηγορία αυτή υπάγονται και τα υπόλοιπα προγράμματα που μπορούν να κατασκευάσουν κείμενα σε αυτή τη μορφή, όπως είναι το Mathtype, και το Scientific Workplace.


Σελίδα                   
    Προηγούμενη     1 2 3    Επόμενη